top of page
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Regulamin konkursu 2018

W roku 2018 naborze udział wzięły 2 organizacje pozarządowe i 6 grup nieformalnych.

Zgłosiły one 8 wniosków na łączną kwotę 32 622,00 zł.

Wszystkim, którzy zgłosili pomysły na działania w swojej najbliższej okolicy bardzo serdecznie dziękujemy!

W ramach naboru na inicjatywy lokalne ze sfery pożytku publicznego, komisja konkursowa w składzie:

Anna Milarska (Fundacja Strefa Mocy) - przedstawiciel Operatora Lokalnego 

Artur Rajkowski (Fundacja Pokolenia) - przedstawiciel Operatora Lokalnego 

Karolina Owsińska  (Gmina Sztutowo) - przedstawicielka  samorządu wspierającego Fundusz

Artur Milarski (Fundacja Strefa Mocy) - sekretarz komisji, bez prawa głosu

postanowiła przyznać granty na realizację następujących inicjatyw:

       Tytuł projektu                                                                               Nazwa wnioskodawcy                                  Miejsce 

1. Poznajemy regionalne tradycje województwa pomorskiego         Sztutowscy seniorzy                                       Sztutowo

2. Kultura, Kuchnia, Kreacja - 3 strony kobiecości - edycja 2018     Kobietki z klasą                                              Krynica Morska

3. Sport łączy pokolenia                                                                     Fundacja Mierzeja 2200                                Krynica Morska

4. Zwolnij człowieku - spocznij                                                           Mała Wieś Duże Możliwości                          Świerznica

5. Mam jazdę na teatr                                                                        Rodzice dzieci z Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy                                                                                                                               Bibliotece Publicznej Gminy Sztutowo

                                                                                   

W powiecie nowodworskim pilotażowo ocena wniosków odbyła się w 3 etapach:

1. ocena formalna (zgodnie z wytycznymi Regulaminu konkursu)   WYNIKI OCENY FORMALNEJ

2. ocena merytoryczna 1. stopnia (w formie oceny wniosków zgodnie z kartą ocen przez powołaną przez operatora komisje konkursową w generatorze Witkac) - po tej ocenie wnioski, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny:

3. ocena merytoryczna 2. stopnia (w formie spotkania z komisją - wnioskodawcy prezentowali swoje projekty i odpowiadali na pytania dodatkowe członków komisji)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu dostępna jest TUTAJ.

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU

W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY GRATULUJEMY!

Łączna kwota dofinansowania to 14 816 zł, na którą złożyło się dofinansowanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wsparcie Gminy Sztutowo.

.

INFORMACJE DLA REALIZATORÓW PROJEKTÓW

Więcej informacji na temat

Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

znajduje się na stronie www.AkumulatorSpoleczny.pl

 

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: 

Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Morena, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" i Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznejwe współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W powiecie nowodworskim Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY w roku 2018 wspiera Gmina Sztutowo 

bottom of page