top of page
s1.png
Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu
pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,

działających na rzecz dobra wspólnego.

Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty

Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza poprzez doradztwo,
szkolenia, animację i granty. Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.

 

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:
• na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1 000 zł lub grant do 6 000 zł),
• na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10 000 zł).


Masz pomysł na działania w swojej okolicy?

Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?

A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!


Jak to działa?
1. ETAP: Składanie  wniosku – nabór trwa od 1 marca 2024:
– do 4 kwietnia 2024 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego
– do 5 maja 2024 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.
Złożenie wniosku odbywa się poprzez stronę: www.witkac.pl.
Należy się zarejestrować, wybrać powiat nowodworski i wypełnić formularz on-line.
UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.
Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!


2. ETAP: Wyłonienie zwycięzców
– do 30 kwietnia 2024 – w konkursie na inicjatywy i projekty z obszaru pożytku publicznego

(wyniki naboru podamy do wiadomości 7 maja)
– do 10 czerwca 2024 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji


3. ETAP: Realizacja projektu – projekty mogą być realizowane w terminach:
– od 15 maja do 30 listopada 2024 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego
– od 20 czerwca do 30 listopada 2024 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.


Dodatkowe informacje oraz materiały dla realizatorów

dostępne są na stronie www.akumulatorspoleczny.pl.


Operatorem lokalnym Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

w powiecie nowodworskim jest: Fundacja Strefa Mocy. 

WYNIKI NABORU KONKURSU 2024


Dofinansowanie w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny uzyskały projekty:

1. Pierwszy Ratownik – wsparcie ratownictwa społecznego - Grupa Mierzeja Rescue Team
2. Pod gwiazdami Van Gogha - przygoda ze sztuką - Grupa Uczniowie Vincenta
3. Pasją przeplatane  - Koło Gospodyń Wiejskich Chochla i Warząchew w Sztutowie
4. Blisko Natury  - Grupa Nauczyciele SP Lubieszewo
5. Tajemnice ukryte w starych domach Lubieszewskich – Grupa Żuławiacy
6. Warsztaty kaligrafii dla dzieci  - Grupa Pasjonatki sztuki pięknego pisania

 

Protokół z obrad komisji

 

Bieżące informacje są także na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/fundacjastrefamocy

MATERIAŁY DLA REALIZATORÓW PROJEKTÓW

Więcej informacji na temat
Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY
znajduje się na stronie www.AkumulatorSpoleczny.pl

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:
Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji
Pokolenia, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy i Lokalnej Grupy
Działania „Chata Kociewia” we współpracy z Fundacją MAPA Obywatelska, Fundacją Dla Was,
Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, Fundacją Mikroakademia, Stowarzyszeniem In gremio, Lokalną
Grupą Rybacką Mòrénka, Stowarzyszeniem Północnokaszubka Lokalna Grupa Rybacka i
Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

 

 

Fundusz nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

56.png
bottom of page