top of page
Listownik-1024x192.jpg

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2021 - ANULOWANE

 

 w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” współfinansowanego                                  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020                       na świadczenie usług poprawy sprawności ruchowej świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych / przewlekle chorych (Fizjoterapeuta/Masażysta/Rehabilitant).

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64971

Zamawiający informuje, że zapytanie nr 1/08/2021 na świadczenie usług poprawy sprawności ruchowej świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych / przewlekle chorych (Fizjoterapeuta/Masażysta/Rehabilitant) zostało anulowane. Powodem anulacji była potrzeba dostosowania jego zapisów do wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów projektów realizowanych w ramach EFS.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego pkt 8. ust.5. "Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny."

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług poprawy sprawności ruchowej świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych / przewlekle chorych (Fizjoterapeuta/Masażysta/Rehabilitant) zostało wznowione – pełne informacje znajdują się w bazie konkurencyjności EFS:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65380 

 

 

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna jest realizowany przez Gminę Stegna w partnerstwie z Fundacją Strefa Mocy

i został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

hsdak_edited.jpg
bottom of page