top of page
Listownik-1024x192.jpg

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2021

 

 w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” współfinansowanego                                  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020                       na świadczenie usługi szkoleń opiekunów osób zależnych.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2021 

Formularz ofertowy nr 1/01/2020

Informacja po otrzymaniu ofert nr 1/01/2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1/01/2021

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna jest realizowany przez Gminę Stegna w partnerstwie z Fundacją Strefa Mocy

i został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ghj.png
bottom of page