top of page
Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY

Regulamin konkursu 2021


Masz pomysł na działania w swojej okolicy?

Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?

A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!


Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 
 

W edycji 2021 zachęcaliśmy do składania wniosków na:
- inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł)
- na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10.000 zł)

Dla kogo?
Konkurs skierowany był do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.


Kiedy?
Nabór wniosków na inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego trwał od 18 czerwca do 18 lipca 2021.

Projekty były realizowane od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. 
 


W edycji 2021 dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

      PROJEKT                                                           REALIZATOR                                              DOFINANSOWANIE

PływaMY po Żuławach                              „Aktywni nauczyciele” ze Sztutowa                                6 000 zł

W kąciku przy szklanej                              „Kącik przy szklanej” z Nowego Dworu Gd.                  6 000 zł

Wesoła scena                                            „Nauczyciele SP Lubieszewo”                                       5 200 zł

Aktywny Orzełek                                         Fundacja Aktywne Szkraby                                           4 800 zł

Tradycje pędzlem malowane                      Grupa nieformalna z Palczewa                                     3 000 zł

Więcej informacji na temat

Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

znajduje się na stronie www.AkumulatorSpoleczny.pl

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

bottom of page