Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY

Regulamin konkursu 2021

Czas start!

Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 


Masz pomysł na działania w swojej okolicy?

Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?

A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!


Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 
Rozpoczynamy nabór do Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY! 
Zapraszamy do składania wniosków na:
- inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł)
- na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10.000 zł)

Dla kogo?
Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.


Kiedy?
Nabór wniosków trwa od 18 czerwca:
- do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego 
- do 18 sierpnia 2021  - na wsparcie rozwoju młodej organizacji.        

           
Projekty mogą być realizowane w terminach:
- od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. - inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego  
- od 10 września do 15 grudnia 2021 r. - rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!


Regulamin konkursu DO POBRANIA TUTAJ.


Bieżące informacje są także na: facebook.com/akumulatorspoleczny.


Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać powiat nowodworski i wypełnić formularz on-line.

 

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!


Zachęcamy do kontaktu!

Więcej informacji na temat

Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

znajduje się na stronie www.AkumulatorSpoleczny.pl

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.