top of page

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2022

 

w ramach projektu pn. „Organizacja dwóch wydarzeń pn. Power Zone w partnerstwie organizacji pozarządowych” nr UM11-6935-UM1111345/19 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  na usługę organizacji wydarzenia pn. POWER ZONE – strefa aktywności dniach 21, 22 maja 2022 roku w Krynicy Morskiej.

Szczegóły znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Informacja po otwarciu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Operacja pn. „Organizacja dwóch wydarzeń pn. Power Zone w partnerstwie organizacji pozarządowych”

mająca na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez wspólną organizację

dwóch wydarzeń aktywizujących mieszkańców LGD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kotwica
logotyp.png
bottom of page