top of page
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Regulamin konkursu 2019

INFORMACJE DLA REALIZATORÓW PROJEKTÓW

W roku 2019 naborze udział wzięło 7 grup nieformalnych.

Zgłosiły one 7 wniosków na łączną kwotę 21 423 zł.

Wszystkim, którzy zgłosili pomysły na działania w swojej najbliższej okolicy bardzo serdecznie dziękujemy!

W ramach naboru na inicjatywy lokalne ze sfery pożytku publicznego, komisja konkursowa w składzie:

Anna Milarska (Fundacja Strefa Mocy) - przedstawiciel Operatora Lokalnego 

Łukasz Samborski (Fundacja RC) - przedstawiciel Operatora Lokalnego 

Agnieszka Piórko  (Gmina Sztutowo) - przedstawicielka  samorządu wspierającego Fundusz

Artur Milarski (Fundacja Strefa Mocy) - sekretarz komisji, bez prawa głosu

postanowiła przyznać granty na realizację następujących inicjatyw:

    Tytuł projektu                                                                                   Nazwa wnioskodawcy                                  Miejsce realizacji

1. Powielamy nasze pragnienia - siostrom i braciom                         Rodzeństwo, siostrom i braciom                   Tujsk

2. Poznajemy tradycje i historię                                                          Sztutowscy Seniorzy                                     Sztutowo

3. Integracja społeczności  lokalnej w Kątach Rybackich -
    akcja " Kasztanowe Kąty". 
                                                           
Rada Sołecka Kątów Rybackich                   Kąty Rybackie

4. Zatrzymać Czas                                                                             Mała Wieś Duże Możliwości                          Świerznica

5. Rada Sołecka                                                                                 Piękna wieś i jej mieszkańcy                         Ostaszewo

6. Mam jazdę na czytanie                                                                  Młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki działającego

                                                                                                           przy Bibliotece Publicznej Gminy Sztutowo

                                                                                   

Ocena wniosków odbyła się w 3 etapach:

1. ocena formalna (zgodnie z wytycznymi Regulaminu konkursu)  

2. ocena merytoryczna 1. stopnia (w formie oceny wniosków zgodnie z kartą ocen przez powołaną przez operatora komisje konkursową w generatorze Witkac) - po tej ocenie wnioski, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny:

3. ocena merytoryczna 2. stopnia (w formie spotkania z komisją - wnioskodawcy prezentowali swoje projekty i odpowiadali na pytania dodatkowe członków komisji)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu dostępna jest TUTAJ.

Protokół z obrad komisji dostępny jest TUTAJ

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU

W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY GRATULUJEMY!

Łączna kwota dofinansowania to 16 500 zł na którą złożyło się dofinansowanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wsparcie Gminy Sztutowo.

.

Więcej informacji na temat

Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

znajduje się na stronie www.AkumulatorSpoleczny.pl

 

Fundusz jest realizowany przez Fundację Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalną Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Morena, Fundację Edukacji i Działań Społecznych, Fundację Strefa Mocy, Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia” i Fundację Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

bottom of page