top of page
s1.png
Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który rozgrzewa więzi mieszkańców Pomorza!

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.


Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!


Masz pomysł na działania w swojej okolicy?

Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?

A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!


Jak to działa?
1. ETAP: Składanie  wniosku – nabór trwa od 21 marca:
– do 25 kwietnia 2023 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego
– do 25 maja 2022 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.
Złożenie wniosku odbywa się poprzez stronę: www.witkac.pl.
Należy się zarejestrować, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line.
UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.
Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!


2. ETAP: Wyłonienie zwycięzców
– 25 maja 2023 – w konkursie na inicjatywy i projekty z obszaru pożytku publicznego
– 3 lipca 2023 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji


3. ETAP: Realizacja projektu – projekty mogą być realizowane w terminach:
– od 1 czerwca do 30 listopada 2023 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego
– od 1 sierpnia do 30 listopada 2023 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.


Dodatkowe informacje oraz materiały dla realizatorów dostępne są na stronie www.akumulatorspoleczny.pl.
Operatorem lokalnym Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY w powiecie nowodworskim jest: Fundacja Strefa Mocy. 

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny tworzony jest w partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

W edycji 2023 dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

      PROJEKT                                                                        REALIZATOR                                              DOFINANSOWANIE

First Responder, każdy może nim być                 Mierzeja Rescue Team                                               6 000 zł                                        

Aktywni poprzez sport                                                Nauczyciele SP Lubieszewo                                   6 000 zł

Biało-czerwono pod strzechą                                 KGW w Lubieszewie                                                    5 000 zł

Żuławianki mają moc                                                    Żuławianki                                                                        3 600 zł

Wiekopomna chwila                                                      Mała Wieś Duże Możliwości                                      700 zł

Sport to zdrowie - gry i zabawy                               Nowotna - nowe lepsze jutro                                   1 000 zł

50 lat Gminy Stegna                                                      Wspólnie dla rodziny - Tujsk 2023                         700 zł

Polskie i Ukraińskie dzieci to jedna rodzina      Sołectwo Chełmek                                                        1000 zł                

 

Bieżące informacje są także na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/fundacjastrefamocy

MATERIAŁY DLA REALIZATORÓW PROJEKTÓW

Więcej informacji na temat
Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY
znajduje się na stronie www.AkumulatorSpoleczny.pl

Fundusz nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

56.png
bottom of page