top of page
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Fundacja Strefa Mocy jest Lokalnym Operatorem Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

realizowanego  w ramach zadania „Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY”

w partnerstwie z  Fundacja Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalną Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundację Edukacji i Działań Społecznych,
Fundację Strefa Mocy oraz Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wspieramy młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mieszkańców Pomorza.

Dotacje, szkolenia i mentoring to tylko część oferty dla naszych wnioskodawców i grantobiorców.

 

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,
 mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. 
Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, 
działających na rzecz dobra wspólnego.

Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty 
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

  

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza 
poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty.

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan. 

Kto może otrzymać dotację?

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie województwa pomorskiego poprzez udział w konkursach grantowych, w ramach których składają wnioski o dotacje.

 

W ramach konkursów można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:

  • Minigrant do 500 zł na inicjatywę,

  • Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

 

Operatorzy przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną, działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wsparciem organizacji pozarządowych.

Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

Jak aplikować
o dotację?

25 maja wystartowała edycja 2020.

Nabór wniosków trwa do 5 lipca.

Zapoznaj się ze szczegółami TUTAJ

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami mailowo: am@fundacjastrefamocy.pl

lub telefonicznie: tel. 785 400 302

Więcej informacji na temat

Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

znajduje się na stronie www.AkumulatorSpoleczny.pl

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach zadania publicznego, realizowanego przez partnerstwo Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Morena, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy, Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" i Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznejwe współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W powiecie nowodworskim Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY wspierają:

Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina Sztutowo i Bank Spółdzielczy w Stegnie.

bottom of page