top of page
Listownik-1024x192.jpg

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2021 

 

w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na świadczenie usług prowadzenia zajęć i warsztatów w Klubie Seniora (wraz z oddziałami zamiejscowymi) oraz Placówkach Wsparcia Dziennego.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82457

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna jest realizowany przez Gminę Stegna w partnerstwie z Fundacją Strefa Mocy

i został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

q54hrj.png
bottom of page