top of page
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Regulamin konkursu 2020

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY - wsparcie na realizację Waszych pomysłów!


Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności?

Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze?

Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

   

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

Tegoroczna edycja Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest wyjątkowa, tak, jak wyjątkowy jest czas pandemii, który zaskoczył nas wszystkich. Staraliśmy się dostosować nasze działania tak, żeby z jednej strony umożliwić naszym beneficjentom realizację inicjatyw lokalnych, a z drugiej zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa. Dzisiaj praktycznie wszyscy komunikujemy się, pracujemy i uczymy w sieci. My także zdecydowaliśmy się na "obsługę" konkursu online. Wiemy, że to wyjątkowo trudny czas dla organizacji pozarządowych, szczególnie tych, które dopiero rozpoczynają swoja aktywność, dlatego przeznaczyliśmy część dofinansowania na rozwój: np. zakup sprzętu biurowego czy zakup oprogramowania, w tym aplikacji i sprzętu do komunikacji i pracy zdalnej, adaptację lokalu czy szkolenia dla pracowników lub wolontariuszy. Mamy nadzieję, że pomoże to w dobrym starcie NGOsom :) 

Już dzisiaj wiadomo, że pandemia odbije swoje piętno na naszej psychice i relacjach międzyludzkich. Dlatego tak ważne jest, żeby podejmować działania, które przyczynią się do eliminacji negatywnych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa. Projekty poświęcone tej tematyce będą dodatkowo premiowane:

Nowe zasady:

1. Nabór, spotkania informacyjne, konsultacje wniosków i ocena przed komisją będą się odbywać online 

2. Część grantu (maksymalnie 40%) młoda organizacja pozarządowa może przeznaczyć na rozwój

3. Dodatkowy priorytet: działania dotyczące eliminacji negatywnych skutków pandemii

Terminy edycji 2020:

1. Nabór wniosków: 25 maja - 5 lipca 2020 poprzez system www.witkac.pl
2Ocena wniosków (formalna, merytoryczna i spotkania online z komisją): 6 - 31 lipca 2020
3. Realizacja projektów:1 sierpnia -15 listopada 2020
4. Sprawozdania grantobiorców: 10 dni od zakończenia projektu

Wysokość grantów:

1Mini-grant do 500 zł
2. Grant do 5000 zł

Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2020 roku w województwie pomorskim wynosi co najmniej 400 000 zł (średnio na powiat: 20 000 zł).

Wszystkie szczegóły konkursu grantowego Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY dostępne są w Regulaminie.

Projekty dofinansowane w edycji 2020 w powiecie nowodworskim: 

     PROJEKT                                                                           GRUPA INICJATYWNA                         MIEJSCOWOŚĆ                 KWOTA DOF.

1. MAMY MOCne strony                                             Indywidualnie jest fajnie                Sztutowo                       5 000,00 zł
2. Chełmek dzieciom. Zamień tablet na sport            Sołectwo Chełmek                        Chełmek                        500,00 zł

3Marsz Nordic Walking 2020                                    Rada Sołecka                               Ostaszewo                    5 000,00 zł

4Warsztaty stylu 60+                                                 Stylowe Babeczki                         Sztutowo                       4 110,00 zł

5. Nasza wspólna zielona oaza                                  Mała Wieś Duże Możliwości         Świerznica                     2 059,00 zł

6. Rok 670-lecia Tujska w dobie koronawirusa          Tujsk, jego historia - kronika         Tujsk                              3 331,00 zł

                                                                                                                                                             ŁĄCZNIE: 20 000,00 zł

Więcej informacji na temat

Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

znajduje się na stronie www.AkumulatorSpoleczny.pl

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY jest realizowany przez Fundację Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalną Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundację Edukacji i Działań Społecznych,
Fundację Strefa Mocy oraz Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

bottom of page