top of page

 

Operacja pn. Organizacja wydarzenia turystycznego pn. KITEWEEKEND mająca na celu Wykreowanie mody na Żuławy poprzez organizację wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego pn. KITEWEEKENd poza sezonem

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opis operacji: Operacja polegała na organizacji dwudniowej imprezy plenerowej pn. KITEWEEKEND w Sztutowie i Kątach Rybackich w dniach 2 i 3 września 2023 roku skierowanej do turystów. Motywem przewodnim wydarzenia były latawce. W ramach imprez odbyły się pokazy latawcowe i warsztaty tworzenia latawców, w tym mini kursy sterowania latawcami, animacje i warsztaty dla dzieci, gry rodzinne ,
dmuchańce, skakańce, pokazy ratownictwa wodnego oraz pokazy i warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo w sobotni wieczór w Sztutowie odbył się pokaz fireshow i koncert bębniarzy. Impreza promowała walory naturalne obszaru LSR. 

Umowa o dofinansowanie: UM11-6935-UM1112796/23

WARTOŚĆ OPERACJI: 120 000,00 zł

DOFINANSOWANIE: 120 000,00 zł

bottom of page