top of page

W 2021 roku Fundacja Strefa Mocy zrealizowała projekt pn. Stworzenie mobilnej bazy sportów wodnych i organizacja regat w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

CEL: Promowanie ryby jako najlepszego produktu obszaru LGR poprzez utworzenie mobilnej bazy sportów wodnych i organizację regat

WARTOŚĆ PROJEKTU: 61 831,59 zł

DOFINANSOWANIE: 49 992,75 zł

Operacja polega na promowaniu morskiego dziedzictwa kulturowego i akwakultury poprzez organizację regat sportowych (na wodach Zatoki Gdańskiej lub w zależności od kierunku wiatru na Zalewie Wiślanym) oraz stworzenie mobilnej bazy sportów wodnych na Mierzei Wiślanej (w gminach Sztutowo i Krynica Morska). Baza sportowa zapewnia bezpieczne warunki do rozwoju sportów wodnych takich jak kiteboarding, windsurfing, wakeboarding, surfing, SUP i inne. Jest ogólnie dostępnym zapleczem dla turystów odwiedzających obszar LSR chcących spędzić czas aktywnie z wykorzystaniem zbiorników wodnych. Regaty dla amatorów kitesurfingu są okazją do poznania walorów turystycznych obszaru LSR oraz tradycji rybactwa, która jest nierozerwalnie związana z terenem Mierzei Wiślanej.

 

dfghj.png
bottom of page